EGZAMIN NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI

By Brak tagów 0 Komentarzy

PONIŻSZE INFORMACJE POCHODZĄ Z ROKU 2016.
OBOWIĄZUJĄ DOPÓKI NIE ZOSTANĄ WPROWADZONE JAKIEŚ ZMIANY

Egzamin zawsze zaczyna się od sprawdzenia i zbierania niezbędnych dokumentów. Następnie odbywa się egzamin teoretyczny, a po jego zaliczeniu egzamin praktyczny. Jeżeli egzamin praktyczny odbędzie się za wyciągarką mechaniczną, to osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć wpis w książce lotów o przeszkoleniu do lotów za wyciągarką (H) lub zaświadczenie potwierdzające takie przeszkolenie.

Należy upewnić się wcześniej u organizatora egzaminu czy egzamin obejmuje wszystkie uprawnienia na które chcecie zdawać – PP, PPG PPGG, TANDEM.
Zwykle od organizatora można wypożyczyć sprzęt aby zdawać egzamin swobodny. Loty egzaminacyjne z napędem można wykonywać tylko na własnym sprzęcie (skrzydło, napęd, wózek). Skrzydło na którym wykonywany będzie lot egzaminacyjny musi mieć ważną kartę paralotni (jest to sprawdzane przed egzaminem). Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do lotu na paralotni która nie posiada ważnej karty paralotni, budzi zastrzeżenia co do stanu technicznego, lub nie jest przeznaczona dla osoby początkującej.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w egzaminie należy przesłać do organizatora egzaminu.
W zgłoszeniu należy napisać ja jakie uprawnienia będziecie chcieli zdawać egzamin.
Limit osób to zwykle 20-30, więc lepiej nie zwlekać ze zgłoszeniami.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE NA EGZAMINIE:
1. Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP [pobierz] – wypełnić czytelnie!
2. Świadectwo ukończenia szkolenia Etap II PP, PPG, PPGG.
3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP (część B wniosku wypełnioną przez instruktora wydającego Świadectwo Etap II) – sprawdzić u instruktora, czy wydaje aktualny wzór!
4. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 ­ 247 Warszawa
Osoba występująca o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym uprawnieniem podstawowym opłaca;
a. 53 zł  – Tytuł wpłaty: za egzamin teoretyczny na ŚK PGP tab.2 część I podczęść 1 pkt 5
b. 43 zł  – Tytuł wpłaty: za egzamin praktyczny na ŚK PGP tab.2 część I podczęść 1.2 pkt 3.2
c. 43 zł  – Tytuł wpłaty: za wydanie świadectwa kwalifikacji PGP tab.1 część II podczęść 2.2 pkt 8

W przypadku gdy kandydat występuje dodatkowo o np. uprawnienie PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne uprawnienie podstawowe wpisane do świadectwa kwalifikacji w wysokości 105 zł, oraz opłatę 43 zł za wpis uprawnienia do ŚK.
Np. Egzamin na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I podczęść 1.2 pkt 2

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np. PP chcąc mieć wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin praktyczny w wysokości 105 zł, zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za wpisanie uprawnienia do ŚK w wysokości 43 zł – tab 1 cześć II, podczęść 2,2 pkt 2

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie:
a. 158 zł  – Tytuł wpłaty: za egzamin teoretyczny – tab.2 część I podczęść 1 pkt 6
b. 105 zł  – Tytuł wpłaty: za egzamin praktyczny – tab.2 część I podczęść 1.2 pkt 2
c. 43 zł  – Tytuł wpłaty: za wpisanie uprawnienia do ŚK tab.1 część II podczęść 2.2 pkt 8

Pilot ze ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za egzamin na wznowienie świadectwa w kwocie 43 zł

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :
1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa.
2. Poświadczenia o przeszkolenia do lotów za wyciagarką (H), w przypadku egzaminu na PP (loty swobodne) zdawanego na wyciągarce.

POWODZENIA!

 

Cloudbase Paralotnie – Szkoła paralotniowa – Warszawa
About The Author

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.


OdpowiedzCopyrights © 2013 Cloudbase
Cloudbase w sieci: