Etap 2 – Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji

Drugi etap szkolenia wynosi Was na wyższy poziom lotów i umiejętności technicznych.
Od 2019 roku wprowadzamy rozszerzony program szkolenia w ramach 2 etapu na wyciągarce. Nasze szkolenie obejmuje 20 lotów wysokich (zamiast 10 które oferuje większość szkół). Dzięki wykonaniu dwukrotnie wyższej niż wymagane minimum ilości lotów, uczeń-pilot zostaje znacznie lepiej przygotowany do egzaminu na świadectwo kwalifikacji i zdobywa znacząco więcej umiejętności. Dodatkowe ćwiczenia z zakresu techniki pilotażu i większy ogólny nalot mają za zadanie usamodzielnić ucznia pod koniec naszego szkolenia.

W ramach Etapu 2 szkolenia wykonujemy 20 lotów na nizinach – starty za wyciągarką, holowanie do wysokości 200 – 500 metrów.

Wymagania:

 • zaświadczenie o ukończeniu Etapu 1 szkolenia do ŚK.
  Jeżeli odstęp czasu pomiędzy 1 etapem a początkiem szkolenia na 2 etap jest większy niż 18 miesięcy, należy odbyć szkolenie przypominające w postaci treningu naziemnego i 5-10 lotów niskich.

Szkolenie:

 • szkolenie teoretyczne (dotyczy nowych elementów lotu które będą się odbywać podczas etapu 2)
 • szkolenie praktyczne:
  • loty wysokie powyżej 200 m nad poziomem terenu;
  • nauka startu odwróconego (alpejki);
  • nauka przynajmniej jednego sposobu wytracania wysokości – uszy;
  • ćwiczenia lądowania na obszarze 60 x 60 metrów;
  • aktywny pilotaż;
  • ćwiczenie sytuacji awaryjnych;
  • doskonalenie umiejętności z etapu 1 szkolenia;

Celem szkolenia jest osiągniecie poziomu wyszkolenia, który pozwoli na wydanie przez szkołę świadectwa ukończenia Etapu 2, dopuszczającego do egzaminów na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni. Pilot powinien opanować w stopniu co najmniej zadawalającym wszystkie elementy szkolenia i wykazać się samodzielnością w planowaniu i wykonaniu lotu. Szkolenie odbywa się na wyciągarce lub w górach.

Egzaminy teoretyczny i praktyczny na świadectwo kwalifikacji są niezależne od szkolenia i zdaje się je przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Po jego zdaniu uzyskujemy uprawnienia do samodzielnego latania na paralotni.

 Etap 2 – napęd (PPG)

Chcąc być niezależnym od wzniesień czy wyciągarek warto pomyśleć o własnym silniku i śmigle. Jeżeli uczeń nastawia się wyłącznie na latanie z napędem, to możliwe jest obranie drogi szkolenia nastawionej na ten rodzaj latania. Po ukończeniu szkolenia z zakresu 1 Etapu w lotach swobodnych, możliwe jest podjęcie szkolenia z napędem własnym lub naszej szkoły.

Wymagania:

 • świadectwo ukończenia Etapu 1 szkolenia.

Szkolenie:

 • szkolenie teoretyczne jak w etapie 2 oraz zagadnienia dotyczące lotów z napędem
 • szkolenie praktycznie:
  • nauka obsługi napędu na ziemi i przygotowanie do lotu
  • nauka startów, lotu po kręgu, podejścia do lądowania i lądowania
  • loty nawigacyjne i 3 przeloty o długości co najmniej 15 km

Celem jest opanowanie lotów z napędem oraz przygotowanie ucznia do egzaminu na świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem głównym PPG (loty z napędem). Jeśli uczeń chce uzyskać uprawnienia zarówno do lotów swobodnych jak i do lotów z napędem musi odbyć szkolenie w ramach 2 Etapu swobodnie oraz dodatkowe szkolenie z napędem (PPG). W takim wypadku zdaje się jeden egzamin teoretyczny i dwa praktyczne, swobodnie i z napędem.

Copyrights © 2013 Cloudbase
Cloudbase w sieci: