Szkolenie PPG – Loty z napędem

Loty na paralotni z napędem można w tej chwili uznać za odrębną niemalże dziedzinę latania. Mocno wyspecjalizowane paralotnie i techniki lotu coraz bardziej odróżniają latanie z napędem od latania swobodnego. Tym niemniej można podejść do latania z napędem jak do uzupełnienia latania swobodnego pozwalającego na loty w warunkach kiedy nie ma termiki, lub nie mamy czasu jechać w góry czy na wyciągarkę. Wystarczy wówczas paralotnia do latania swobodnego, lub paralotnia uniwersalna do lotów swobodnych i napędowych. Jeśli jednak nastawicie się wyłącznie na latanie napędowe, to czeka na was całe mnóstwo wyspecjalizowanych zabawek i nowych możliwości.

_LP_8938     _LP_9031

W naszej szkole szkolenie z napędem można rozpocząć najwcześniej po zrobieniu 1 etapu na wyciągarce. Można też zacząć mając już świadectwo kwalifikacji i duże doświadczenie w lotach swobodnych, które w pewnym stopniu przyspiesza proces szkolenia.
W trakcie szkolenia skupiamy się na przekazaniu Wam niezbędnej wiedzy, oraz opanowaniu praktycznych umiejętności startów i lądowań z napędem, specyfiki lotu z silnikiem. Wykonujemy także przeloty na dystansie co najmniej 15-20 km z elementami nawigacji.
Szkolenia z napędem można robić na własnym sprzęcie lub na sprzęcie szkoły, ma to wpływ na cenę szkolenia. Można też przyjść do nas w celu doszkolenia się i doskonalenia swoich umiejętności w lotach PPG.
Szkolenie PPG można zacząć na różnym etapie, dlatego dokładny program szkolenia ustalamy z każdym uczniem osobno w zależności od możliwości i wyznaczonych celów.

_LP_9093     _LP_9082

 

Copyrights © 2013 Cloudbase
Cloudbase w sieci: