Szkolenie KS – Kierownik Startu

Kierowanie startami paralotni przy użyciu wyciągarki pociąga za sobą dużą odpowiedzialność i wymaga umiejętności podejmowania szybkich i prawidłowych decyzji. Jeśli jesteś gotów podjąć się tego wyzwania my wyszkolimy Cię do pełnienia funkcji Kierownika Startu zapoznając z wszystkimi szczegółami tej techniki startu. Po szkoleniu wydajemy zaświadczenie upoważniające Was do pełnienia tej funkcji.

Wymagania – Świadectwo kwalifikacji lub licencja innego kraju UE, ubezpieczenie OC dla pilotów paralotni, uprawnienia do lotów holowanych „H” i doświadczenie w tego rodzaju startach.

Szkolenie zawiera:

  • szkolenie teoretyczne z zakresu startów na wyciągarce
  • zapoznanie ze sprzętem używanym w startach holowanych
  • zapoznanie z procedurami startowymi
  • szkolenie praktyczne obejmuje organizację startu paralotniowego i wykonanie co najmniej 30 startów za wyciągarką pod nadzorem instruktora

Celem szkolenia Kierownika Startu jest zdobycie przez pilota wiedzy niezbędnej do bezpiecznego organizowania i przeprowadzenia startów paralotniowych z wykorzystaniem wyciągarki. Uprawnienia które wydajemy po szkoleniu potwierdzają Wasze kwalifikacje.

 

Copyrights © 2013 Cloudbase
Cloudbase w sieci: