Etap 1 – Szkolenie do świadectwa kwalifikacji

Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji jest podzielone na dwa etapy, które można przejść oddzielnie, w odstępie nie większym niż 12 miesięcy, lub w szkoleniu połączonym (Etap 1 i 2 bezpośrednio po sobie).

Wymagania:

 • ukończone 15 lat i posiadanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego kandydata w przypadku, kiedy kandydat jest niepełnoletni;
 • dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, lub posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii;
 • zapoznanie się i stosowanie do regulaminu szkolenia paralotniowego w szkole Cloudbase.

Szkolenie:

 • szkolenie teoretyczne (ok. 8 godzin)
 • szkolenie praktyczne:
  • zapoznanie ze sprzętem używanym w czasie lotów;
  • nauka startu i operowania paralotnią na ziemi;
  • loty i nauka sterowania paralotnią oraz lądowania;
  • łącznie 20 lotów na paralotni na wysokości do 150 m nad terenem.

Celem szkolenia jest opanowanie podstaw latania na paralotni tj. startów, lądowań i robienia zakrętów, a także planowania lotu przez ucznia-pilota. Szkolenie odbywa się na terenie płaskim przy wykorzystaniu wyciągarki lub w górach.
Po pomyślnym zakończeniu szkolenia uczniowie-piloci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu 1 Etapu, które dopuszcza ich do dalszego szkolenia w ramach 2 Etapu.

Najważniejsze są podstawy. Dokładamy wszelkich starań aby każdy nasz uczeń stawiał swoje pierwsze paralotniowe kroki w bezpiecznych warunkach, i żeby te kroki sprawiały jak najwięcej frajdy.

Copyrights © 2013 Cloudbase
Cloudbase w sieci: