EGZAMIN na ŚK – jak się przygotować od strony formalnej

By Brak tagów 0 Komentarzy

PONIŻSZE INFORMACJE POCHODZĄ Z ROKU 2024.
OBOWIĄZUJĄ DOPÓKI NIE ZOSTANĄ WPROWADZONE ZMIANY

Egzamin zawsze zaczyna się od sprawdzenia i zbierania przez egzaminatora niezbędnych dokumentów. Następnie odbywa się egzamin teoretyczny, a po jego zaliczeniu egzamin praktyczny. Jeżeli egzamin praktyczny odbędzie się za wyciągarką mechaniczną, to osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć wpis w książce lotów o przeszkoleniu do lotów za wyciągarką (H) lub zaświadczenie potwierdzające takie przeszkolenie. Jeżeli pilot ma już świadectwo kwalifikacji i zdaje egzamin na drugie uprawnienie główne to zdaje tylko egzamin praktyczny.

Należy upewnić się wcześniej u organizatora egzaminu czy egzamin obejmuje wszystkie uprawnienia na które chcecie zdawać – PP, PPG PPGG, TANDEM.
Zwykle od organizatora można wypożyczyć sprzęt aby zdawać egzamin swobodny. Jest możliwe zdawanie na własnym sprzęcie, jeśli sprzęt ma ważny przegląd i jest dostosowany do poziomu pilota. Loty egzaminacyjne z napędem zazwyczaj można wykonywać tylko na własnym sprzęcie (skrzydło, napęd, wózek). Skrzydło na którym wykonywany będzie lot egzaminacyjny musi mieć ważny przegląd co oznacza dopuszczenie do lotów (jest to sprawdzane przed egzaminem). Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do lotu na paralotni, która nie posiada ważnego przeglądu, budzi zastrzeżenia co do stanu technicznego, lub nie jest przeznaczona dla osoby początkującej.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w egzaminie należy przesłać do organizatora egzaminu.
W zgłoszeniu należy napisać ja jakie uprawnienia będziecie chcieli zdawać egzamin.
Limit osób to zwykle ok. 20, więc lepiej nie zwlekać ze zgłoszeniami.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE NA EGZAMINIE (zdający musi je przygotować przed egzaminem):
1. Wniosek nr 37/LPL1 o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP [pobierz] – wypełnić czytelnie!
Wniosek nr 44/LPL1 o wpisanie kolejnego uprawnienia jeśli zdający ma już świadectwo kwalifikacji [pobierz].
2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP (część B wniosku wypełnioną przez instruktora wydającego Świadectwo Etap II) wydane przesz szkołę paralotniową
3. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 ­ 247 Warszawa


Osoba występująca o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym uprawnieniem podstawowym opłaca:
a. 82 zł  – za egzamin teoretyczny na ŚK PGP
b. 66 zł  – za egzamin praktyczny na ŚK PGP
c. 66 zł  – za wydanie świadectwa kwalifikacji PGP
Można opłacić jednym przelewem łącznie 214 zł. Ceny z lutego 2024.

Jako tytuł przelewu należy wpisać: imię i nazwisko egzaminowanego, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny i za wydanie świad. kwal. PGP. Można używać czytelnych skrótów: Jan Kowalski, opłata za egz. teoret. i prakt. i wydanie świad. kwal. PGP

W przypadku gdy kandydat zdaje egzamin na dwa uprawnienia np. uprawnienie PP i PPG lub PPG i PPGG wnosi opłatę za jeden egzamin teoretyczny 82 zł, za pierwszy praktyczny 66 zł, za każdy kolejny praktyczny 155 zł. I oczywiście 66 zł za wydanie świadectwa. Pilot zdaje wówczas tylko jeden egzamin teoretyczny, ale dwa egzaminy praktyczne na każde uprawnienie oddzielnie.

Pilot który ma już świadectwo kwalifikacji PGP i chce zdawać egzamin na kolejne uprawnienie główne zdaje tylko egzamin praktyczny. Opłaty wynoszą wtedy 155 zł za egzamin praktyczny i 62 zł za wpisanie uprawnienia do ŚK. W sumie 217 zł.

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie:
a. 232 zł  – Tytuł wpłaty: za egzamin teoretyczny
b. 155 zł  – Tytuł wpłaty: za egzamin praktyczny
c. 62 zł  – Tytuł wpłaty: za wpisanie uprawnienia do ŚK

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie
następujących dokumentów :
1. Dowód osobisty.
2. Wniosek o wydanie ŚK (link powyżej).
3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
4. Dowód wniesienia opłat lotniczych (potwierdzenie przelewu)
5. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa
– każdy musi mieć swoje ubezpieczenie, ubezpieczenie dla uczniów nie działa na egzaminie. Poniżej informacja gdzie je wykupić.
6. Poświadczenia o przeszkoleniu do lotów za wyciągarką (H),
w przypadku egzaminu na PP (loty swobodne) zdawanego na wyciągarce. Macie to wpisane w książeczkach lotów przeze mnie lub innych instruktorów. Jeśli nie macie książeczek to wydam takie poświadczenie.

Aktualna tabela opłat lotniczych znajduje się na stronie ULC –
https://dziennikustaw.gov.pl/M2024000011701.pdf

UBEZPIECZENIE OC jest niezbędne na egzaminie. Jeśli macie już wykupione roczne ubezpieczenie to koniecznie zabierzcie ze sobą wydruk polisy lub PDF na telefonie. Jeśli nie to musicie przed egzaminem polisę wykupić. Można to zrobić szybko on-line na stronie brokera Finansowa Chata:
https://kmsl.finansowachata.pl/index.php?r=ubezKmsl/create
To jest ubezpieczenie na rok, na cały świat, więc przyda się nie tylko na egzamin ale na latanie po egzaminie. 

Opłaty zaktualizowane w marcu 2024.

POWODZENIA!

About The Author

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.


Odpowiedz

Musisz być zalogowany żeby komentować.

Copyrights © 2013 Cloudbase
Cloudbase w sieci: