EGZAMIN NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI – formalności

By Brak tagów 0 Komentarzy

PONIŻSZE INFORMACJE POCHODZĄ Z ROKU 2019.
OBOWIĄZUJĄ DOPÓKI NIE ZOSTANĄ WPROWADZONE JAKIEŚ ZMIANY

Egzamin zawsze zaczyna się od sprawdzenia i zbierania niezbędnych dokumentów. Następnie odbywa się egzamin teoretyczny, a po jego zaliczeniu egzamin praktyczny. Jeżeli egzamin praktyczny odbędzie się za wyciągarką mechaniczną, to osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć wpis w książce lotów o przeszkoleniu do lotów za wyciągarką (H) lub zaświadczenie potwierdzające takie przeszkolenie. Jeżeli pilot ma już świadectwo kwalifikacji i zdaje egzamin na drugie uprawnienie główne to zdaje tylko egzamin praktyczny.

Należy upewnić się wcześniej u organizatora egzaminu czy egzamin obejmuje wszystkie uprawnienia na które chcecie zdawać – PP, PPG PPGG, TANDEM.
Zwykle od organizatora można wypożyczyć sprzęt aby zdawać egzamin swobodny. Jest możliwe zdawanie na własnym sprzęcie jeśli sprzęt ma ważną kartę paralotni i jest dostosowany do poziomu pilota. Loty egzaminacyjne z napędem zazwyczaj można wykonywać tylko na własnym sprzęcie (skrzydło, napęd, wózek). Skrzydło na którym wykonywany będzie lot egzaminacyjny musi mieć ważną kartę paralotni (jest to sprawdzane przed egzaminem). Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do lotu na paralotni która nie posiada ważnej karty paralotni, budzi zastrzeżenia co do stanu technicznego, lub nie jest przeznaczona dla osoby początkującej.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w egzaminie należy przesłać do organizatora egzaminu.
W zgłoszeniu należy napisać ja jakie uprawnienia będziecie chcieli zdawać egzamin.
Limit osób to zwykle ok. 20, więc lepiej nie zwlekać ze zgłoszeniami.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE NA EGZAMINIE:
1. Wniosek nr 37/LPL1 o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP [pobierz] – wypełnić czytelnie!
Wniosek nr 44/LPL1 o wpisanie nowego uprawnienia jesli zdający ma już świadectwo kwalifikacji [pobierz].
2. Świadectwo ukończenia szkolenia wydane przez szkołę paralotniową.
3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP (część B wniosku wypełnioną przez instruktora wydającego Świadectwo Etap II) wydane przesz szkołę paralotniową
4. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 ­ 247 Warszawa
Osoba występująca o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym uprawnieniem podstawowym opłaca:
a. 55 zł  – za egzamin teoretyczny na ŚK PGP
b. 44 zł  – za egzamin praktyczny na ŚK PGP
c. 44 zł  – za wydanie świadectwa kwalifikacji PGP
Można opłacić jednym przelewem łącznie 143 zł. Ceny z marca 2019.

Jako tytuł przelewu należy wpisać: imię i nazwisko egzaminowanego, opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny i za wydanie świad. kwal. PGP. Można używać czytelnych skrótów: Jan Kowalski, opłata za egz. teoret. i prakt. i wydanie świad. kwal. PGP

W przypadku gdy kandydat zdaje egzamin na dwa uprawnienia np. uprawnienie PP i PPG lub PPG i PPGG wnosi opłatę za jeden egzamin teoretyczny 55 zł, za pierwszy praktyczny 44 zł, za każdy kolejny praktyczny 108 zł. I oczywiście 44 zł za wydanie świadectwa. Pilot zdaje wówczas tylko jeden egzamin teoretyczny, ale dwa egzaminy praktyczne na każde uprawnienie oddzielnie. W sumie opłaty wynoszą 55 zł +44 zł + 108 zł + 44 zł = 251 zł

Pilot który ma już świadectwo kwalifikacji PGP i chce zdawać egzamin na kolejne uprawnienie główne zdaje tylko egzamin praktyczny. Opłaty wynoszą wtedy 108 zł za egzamin praktyczny i 44 zł za wpisanie uprawnienia do ŚK. W sumie 152 zł.

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie:
a. 162 zł  – za egzamin teoretyczny
b. 108 zł  – Tytuł wpłaty: za egzamin praktyczny
c. 44 zł  – Tytuł wpłaty: za wpisanie uprawnienia do ŚK

Pilot ze ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za wydanie świadectwa kwalifikacji PGP 44 zł i za przeprowadzenie egzaminu praktycznego wysokości 55 zł, w sumie 99 zł. W tym przypadku wypełnia się wniosek nr 47 [pobierz].

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :
1. Dowód osobisty.
2. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa.
3. Poświadczenia o przeszkolenia do lotów za wyciagarką (H), w przypadku egzaminu na PP (loty swobodne) zdawanego na wyciągarce.
4. Badania lekarskie w przypadku zdawania egzaminu na uprawnienie TANDEM i INS.

Opłaty zaktualizowane w kwietniu 2019.
Aktualna tabela opłat lotniczych znajduje się na stronie ULC – [tabela opłat lotn.]

POWODZENIA!

 

About The Author

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.


Odpowiedz

Musisz być zalogowany żeby komentować.

Copyrights © 2013 Cloudbase
Cloudbase w sieci: