Etap 2 – Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji

Drugi etap szkolenia wynosi Was na wyższy poziom lotów i umiejętności technicznych. Oprócz doskonalenia umiejętności z Etapu 1, zapoznajemy uczniów z lotami na większych wysokościach. Całość uzupełnia kilka ćwiczeń technicznych.

Wymagania:

 • świadectwo ukończenia Etapu 1 szkolenia do ŚKPP.

Szkolenie:

 • szkolenie teoretyczne (ok. 5 godzin)
 • szkolenie praktyczne:
  • loty wysokie powyżej 200 m nad poziomem terenu;
  • nauka startu odwróconego (alpejki);
  • nauka przynajmniej jednego sposobu wytracania wysokości;
  • doskonalenie umiejętności z etapu 1 szkolenia;

Celem szkolenia jest osiągniecie poziomu wyszkolenia, który pozwoli na wydanie przez szkołę świadectwa ukończenia Etapu 2, dopuszczającego do egzaminów na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni. Pilot powinien opanować w stopniu co najmniej zadawalającym wszystkie elementy szkolenia i wykazać się samodzielnością w planowaniu i wykonaniu lotu. Szkolenie odbywa się na wyciągarce lub w górach.

Egzamin teoretyczny i praktyczny na świadectwo kwalifikacji zdaje się przed egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Po jego zdaniu uzyskujemy uprawnienia do samodzielnego latania na paralotni.

 Etap 2 – napęd (PPG)

Chcąc być niezależnym od wzniesień czy wyciągarek warto pomyśleć o własnym silniku i śmigle. Jeżeli uczeń nastawia się wyłącznie na latanie z napędem, to możliwe jest obranie drogi szkolenia nastwionej na ten rodzaj latania. Po ukończeniu szkolenia z zakresu 1 Etapu w lotach swobodnych, możliwe jest podjęcie szkolenia z napędem własnym lub naszej szkoły.

Wymagania:

 • świadectwo ukończenia Etapu 1 szkolenia.

Szkolenie:

 • szkolenie teoretyczne jak w etapie 2 oraz zagadnienia dotyczące lotów z napędem
 • szkolenie praktycznie:
  • nauka obsługi napędu na ziemi i przygotowanie do lotu
  • nauka startów, lotu po kręgu, podejścia do lądowania i lądowania
  • loty nawigacyjne i 3 przeloty o długości co najmniej 15 km

Celem jest opanowanie lotów z napędem oraz przygotowanie ucznia do egzaminu na świadectwo kwalifikacji z uprawnieniem głównym PPG (loty z napędem). Jeśli uczeń chce uzyskać uprawnienia zarówno do lotów swobodnych jak i do lotów z napędem musi odbyć szkolenie w ramach 2 Etapu swobodnie oraz dodatkowe szkolenie z napędem (PPG). W takim wypadku zdaje się jeden egzamin teoretyczny i dwa praktyczne, swobodnie i z napędem.

 

Copyrights © 2013 Cloudbase
Cloudbase w sieci: